Aurafotografie

Aura- en chakrafotografie is een manier om zichtbaar te maken hoe iemand maatschappelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel met zichzelf omgaat.

JIJ bent vele malen groter dan je met het blote oog kunt zien, veel groter ook dan je nu waarschijnlijk denkt. Rondom jouw lichaam bevindt zich namelijk een energieveld van uitbundig stralend licht in een fascinerende combi van kleuren. Ja, dàt ben JIJ, althans, volgens een bepaalde theorie.

Volgens die theorie was er ooit, een tijdje voordat jij geboren werd, een Ziel die naar de aarde wilde. In jou vond die Ziel een goede plek om te ‘wonen’ tijdens zijn/haar ontdekkingsreis in dit leven op aarde. Jouw lijf is de plek waarin deze Ziel een mensenleven lang verblijft, met de bedoeling iets te leren.

Vanuit dit perspectief gezien bèn je dus niet zozeer jouw lichaam, maar hèb je een lichaam. Jij houdt niet op bij je vel, bij je huid. Nee, jij bent Ziel, lichaam, intelligentie, emotie, intuïtie, instinct en nog veel meer, en dat allemaal tegelijk. Hoe je nu in het leven staat, jouw verleden, jouw persoonlijkheid, competenties, grondhouding, zelfbeeld, hoe jouw chakra’s ontwikkeld zijn, kortom alles wat jou JOU maakt, dat alles is te zien in het licht dat jou omringt. Je straalt het uit!

Toen we heel jong waren, zagen jij en ik aurakleuren waarschijnlijk allebei. Alleen waren we toen nog veel te klein om ze te benoemen en ons de impact te realiseren van de betekenis ervan. Eenmaal groot geworden kunnen we die uitstraling misschien nog wel voelen, maar zien, helaas, dat kunnen we niet meer. Aura’s zien, althans in onze cultuur, is een kunst die bijna niemand verstaat.

Gelukkig leven we in een tijd met apparatuur die aura’s zichtbaar maakt en zijn er studies verricht naar de betekenis van de kleuren.

aurafoto Emil

Emil Mangelsdorf

Beusbergen 18
7475 DN Markelo